2007-05-10

Palestinsk TV indoktrinerar barn

Kommentarer överflödiga:

2 kommentarer:

Mikael Åhman sa...

Jag medger att min arabiska är lite rostig... Men i the Guardian hävdar Brian Withaker att "översättningen" i clipet är fel, för att inte säga direkt falsk.

http://commentisfree.guardian.co.uk/brian_whitaker/2007/05/arabic_under_fire.html

Därmed inte sagt varken ditten eller datten om konflikten Israel/Palestina i övrigt. Bara att Memri inte är trovärdiga...

Per-Olof Hermansson sa...

Jag har bara läst lite arabiska förutom de 60 poäng hebreiska och arameiska (syriska) som jag läst.

Jag har läst Withakes artikel. Han menar att översättningen är tendensiös, och i något fall felaktig. Men huvusakligen korrekt.

Jag skall försöka dubbelkolla översättningen.